Verzuimbreker Ontzorg Pakket

Heeft uw bedrijf een gemiddeld tot hoog ziekteverzuim en wilt u:

 • de verzuimbegeleiding uitbesteden?
 • niet geconfronteerd worden met ongevraagde acties van uw arbodienst?
 • niet betalen voor niet geleverde diensten?
 • wel graag gecertificeerde arbodienstverlening als back-up?

 

Dan is Verzuimbreker Ontzorg voor u geschikt.

 

Voor €120,- per werknemer (per jaar) krijgt u:

 • de directe toegang tot en inzet van gecertificeerde arbodienstverlening*. Dit houdt in dat u onze deskundigen kunt inzetten tegen een meerprijs wanneer u dat wenst. Denkt u hierbij aan de bedrijfsarts, -fysiotherapeut, psycholoog A&O, arbeidsdeskundige et cetera.
 • onze online verzuimapplicatie die u ondersteunt bij de verzuimbegeleiding, dossieropbouw en signaleringen geeft voor de voor u verplichte acties in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
 • een maandelijks overzicht van uw verzuim.
 • een melding naar uw verzuimverzekeraar.
 • meldingen (zwangerschapsmeldingsmelding, 42e melding) aan het UWV.
 • controle Plan van Aanpak.
 • maximale korting op het uurtarief van de deskundigen.
 • contact met de verzuimconsulent bij elke ziekmelding van uw werknemer (gedurende de eerste 2 jaar van ziekte) inclusief terugkoppeling. Hierin staan de verplichte stappen voor u als werkgever in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. U bepaalt op welke momenten u beroep wilt doen op extra inzet van onze deskundigheid.

* waarbij arbodienst Remaz de preferred supplier is

Neem contact met mij op