Verzuimbreker Basis Pakket

Heeft uw bedrijf een laag ziekteverzuim en wilt u:

  • de verzuimbegeleiding in eigen beheer houden?
  • niet geconfronteerd worden met ongevraagde acties van uw arbodienst?
  • niet betalen voor niet geleverde diensten?
  • wel graag gecertificeerde arbodienstverlening als back-up?

 

Dan is Verzuimbreker Basis voor u geschikt.

 

Voor €25,- per werknemer (per jaar) krijgt u:

  • de directe toegang tot en inzet van gecertificeerde arbodienstverlening*. Dit houdt in dat u onze deskundigen kunt inzetten tegen een meerprijs wanneer u dat wenst. Denkt u hierbij aan de bedrijfsarts, -fysiotherapeut, psycholoog A&O, arbeidsdeskundige et cetera.
  • onze online verzuimapplicatie die u ondersteunt bij de verzuimbegeleiding, dossieropbouw en signaleringen geeft voor de voor u verplichte acties in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
  • een maandelijks overzicht van uw verzuim.
  • een melding naar uw verzuimverzekeraar.

* waarbij arbodienst Remaz de preferred supplier is

Neem contact met mij op