Verzuimbreker Basis Plus Pakket

Heeft uw bedrijf een laag tot gemiddeld ziekteverzuim en wilt u:

 • dat uw werknemer zich op de 1ste ziektedag bij ons meldt en motiveert waarom hij helemaal niets meer kan en daarvan een terugkoppeling ontvangen?
 • niet geconfronteerd worden met ongevraagde acties van uw arbodienst?
 • niet betalen voor niet geleverde diensten?
 • wel graag gecertificeerde arbodienstverlening als back-up?

 

Dan is Verzuimbreker Basis Plus voor u geschikt.

 

Voor €60,- per werknemer (per jaar) krijgt u:

 • de directe toegang tot en inzet van gecertificeerde arbodienstverlening*. Dit houdt in dat u onze deskundigen kunt inzetten tegen een meerprijs wanneer u dat wenst. Denkt u hierbij aan de bedrijfsarts, -fysiotherapeut, psycholoog A&O, arbeidsdeskundige et cetera.
 • onze online verzuimapplicatie die u ondersteunt bij de verzuimbegeleiding, dossieropbouw en signaleringen geeft voor de voor u verplichte acties in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
 • een maandelijks overzicht van uw verzuim.
 • een melding naar uw verzuimverzekeraar.
 • een korting op het uurtarief van de deskundigen.
 • een contact met de verzuimconsulent bij elke ziekmelding van uw werknemer inclusief uitgebreide terugkoppeling. Hierin staan de voor u verplichte acties in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
  U kunt dan bepalen of u dit zelf doet of dat u beroep doet op onze deskundigheid.

* waarbij arbodienst Remaz de preferred supplier is

Neem contact met mij op