Abonnementstarief per werknemer per jaar

Verzuimbreker

Basis Basis Plus Ontzorg
Tarief in
€
Tarief in
€
Tarief in
€
Abonnementstarief
Per werknemer per jaar 25,- 60,- 120,-
Inclusief
Aansluiting bij Verzuimbreker
Inrichten verzuimsysteem met bedrijfs- en werknemersgegevens
Verwerking van ziek- en herstelmeldingen via online systeem
E-mailsignalering van openstaande acties
Levering verzuimoverzichten
Verzuimverzekeringsoverzichten voor verzuimverzekeraar
Signalering van alle verplichtingen richting UWV
Signalering van alle verplichting van de Wet Verbetering Poortwachter
Basisinterventie (per keer)
Vervolgcontacten met werknemer (per contact)
Terugkoppeling naar werkgever (per stuk)
Inzet verzuimconsulenten
Controle Plan van Aanpak (PA) verwerken in het dossier
Meldingen UWV (per melding)