Arbodienstverlening werkgever en werknemer mkb

Visie

Door het actief doen, ontdek je dat je meer kunt dan je dacht. Dat geeft voldoening. Uit onze jarenlange ervaring weten we dat dit ook geldt voor mensen die zich ziek melden. De werkgever heeft hierbij een stimulerende rol. Activering dient wel verantwoord te gaan. Daarbij is de inschakeling van ons een extra veilige ondersteuning. Verantwoord, no-nonsens en doeltreffend is onze dienstverlening. Verzuimbreker is de aanbieder van gecertificeerde arbodienstverlening voor mkb’ers. Remaz is hierbij de preferred supplier. Dit betekent dat u op elk moment onze deskundigen kunt inzetten tegen een meerprijs. Denkt u hierbij aan de bedrijfsarts, -fysiotherapeut, psycholoog A&O, arbeidsdeskundige et cetera.

Missie

Wij helpen onze klanten in het mkb door ze te ontzorgen en zodanig te faciliteren dat zij zich bezig kunnen houden met hun primaire processen. Dit doen wij door een professionele aanpak met persoonlijke betrokkenheid waarbij wij gaan voor resultaat door onze kennis van zaken. Centraal staan de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer.
Wij bieden duidelijkheid en gaan zorgvuldig om met de privacy van de mensen. Binnen de wettelijke kaders interveniëren wij bij het ziekteverzuim en spreken de werknemer ook aan op diens verantwoordelijkheid.

Onze visie op arbeidsverzuim

Voor alle ziekmeldingen waarvoor geen medische oorzaak is te duiden, stemmen wij het beleid af met u als werkgever. Er is dan immers sprake van restcapaciteit.
Als de werkgever en de werknemer zich houden aan de gemaakte afspraken, serieus met elkaar omgaan en de wet respecteren, zou er geen arbodienst nodig hoeven zijn. Door onder andere het geven van advies en trainingen vergroten wij de zelfredzaamheid van u als werkgever.

 

Komt u er niet uit?
Dan schakelt u ons in. Wij bellen dan direct met uw werknemer en maken onderscheid tussen de echt medische kwesties (ziekte) en andere redenen om niet te werken.

ARBEIDSVERZUIM IS IETS ANDERS DAN ZIEKTEVERZUIM

Neem contact met mij op